در رابطه با دسته‌بندی نصب ساناهمراه

دسته‌بندی نصب ساناهمراه به منظور ارائه راهنمایی‌های فنی و کاربردی برای نصب سیستم‌عامل ساناهمراه بر روی گوشیهای تلفن همراه هوشمند ایجاد شده است.
در ذیل این دسته بندی برای هر مدل گوشی، یک عنوان ایجاد شده و مباحث مربوط به آن در همان عنوان پیگیری و مطرح می‌شوند.